google-site-verification=SpXGj-wWiYeaH6uhvHWw-fG_wQPL5smJSDTzzHUFmrQ
+48 501-959-450 kontakt@webroom.pl

Klauzula

Klauzula

Jeżeli złożyłeś oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili masz prawo cofnąć tą zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe przetwarzane na poniższej stronie mogą być wykorzystywane w celu umożliwienia Ci korzystanie z strony internetowej prowadzonej przez Administratora Danych Osobowych i złożenia stosownego zapytania.

Twoje dane osobowe możemy udostępniać podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu;

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren EU/EOG.

Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu zakończenia świadczenia usług na Twoją rzecz.

Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Przysługuje Ci prawo:

1)          dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
2)          do sprostowania (poprawiania swoich danych);
3)          do usunięcia danych;
4)          do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5)          do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
6)          do przenoszenia danych;
7)          prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8)          prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Podanie danych jest dobrowolne.

Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz na naszej stronie internetowej w polityce prywatności, pod adresem: POLITYKA PRYWATNOŚCI

Call Now Button