polityka prywatno艣ci

POLITYKA PRYWATNO艢CI

INFORMACJE O COOKIES

Je偶eli z艂o偶y艂e艣 o艣wiadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w ka偶dej chwili masz prawo cofn膮膰 t膮聽zgod臋. Cofni臋cie聽zgody聽nie b臋dzie wp艂ywa膰 na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie Twojej聽zgody聽przed jej wycofaniem.

Dane osobowe przetwarzane na poni偶szej stronie mog膮 by膰 wykorzystywane w celu umo偶liwienia Ci korzystanie z strony internetowej prowadzonej przez Administratora Danych Osobowych i z艂o偶enia stosownego zapytania.

Twoje dane osobowe mo偶emy udost臋pnia膰 podwykonawcom, czyli podmiotom, z kt贸rych korzystamy przy ich przetwarzaniu;

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren EU/EOG.

Twoje Dane osobowe b臋d膮 przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu zako艅czenia 艣wiadczenia us艂ug na Twoj膮 rzecz.

Warto pami臋ta膰, 偶e masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, i偶 przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy og贸lnego rozporz膮dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Przys艂uguje Ci prawo:

1)聽聽聽聽聽聽聽聽聽 dost臋pu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
2)聽聽聽聽聽聽聽聽聽 do sprostowania (poprawiania swoich danych);
3)聽聽聽聽聽聽聽聽聽 do usuni臋cia danych;
4)聽聽聽聽聽聽聽聽聽 do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5)聽聽聽聽聽聽聽聽聽 do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
6)聽聽聽聽聽聽聽聽聽 do przenoszenia danych;
7)聽聽聽聽聽聽聽聽聽 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8)聽聽聽聽聽聽聽聽聽 prawo do cofni臋cia聽zgody聽na przetwarzanie danych osobowych

Podanie danych jest dobrowolne.

Szczeg贸艂y i wskaz贸wki jak wykonywa膰 swoje prawa znajdziesz poni偶ej:

Polityka Prywatno艣ci

Szanowni U偶ytkownicy, jako Administrator Strony Internetowej webroom.pl oraz Us艂ugodawca, oddaj臋 w Pa艅stwa r臋ce Polityk臋 Prywatno艣ci strony internetowej, znajduj膮cej si臋 pod adresem domenowym https://webroom.pl/, kt贸r膮 w dalszej cz臋艣ci dokumentu b臋dziemy nazywa膰 鈥濸olityk膮 Prywatno艣ci鈥. Polityka Prywatno艣ci zawiera niezb臋dne informacje dotycz膮ce zasad przetwarzania danych osobowych, kt贸rych podstaw膮 jest Og贸lne Rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

搂1 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Pa艅stwa danych osobowych przekazywanych na niniejszej stronie internetowej oraz Us艂ugodawc膮 jest przedsi臋biorstwo WEBROOM BOHDAN RY艁艁O z siedzib膮 w Warszawie przy ul. Kwitn膮cej 6 lok.12, NIP: 1181195998, REGON:383336447, wpisan膮 do Centralnej Ewidencji Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej.聽Z administratorem danych mo偶na si臋 skontaktowa膰 poprzez adres email: kontakt@webroom.pl, telefon: 501-959-450.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 og贸lnego rozporz膮dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. poni偶ej znajd膮 Pa艅stwo informacj臋 niezb臋dne ze wzgl臋du na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora.
 2. Dane osobowe przetwarzane na poni偶szej stronie mog膮 by膰 wykorzystywane w celu:
  1. zawarcia oraz wykonania zawartej przez Ciebie z Administratorem Danych Osobowych umowy 艣wiadczenia Us艂ug (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  3. oferowania Ci przez nas produkt贸w i us艂ug bezpo艣rednio, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  4. oferowania Ci bezpo艣rednio produkt贸w i firm z nami wsp贸艂pracuj膮cych, co jest naszym i naszych partner贸w prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  5. przesy艂ania informacji handlowych o Produktach i Us艂ugach Administratora Danych Osobowych na podstawie Twojej zgody (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  6. realizacji ci膮偶膮cego na nas obowi膮zku prawnego, np. zwi膮zany z rachunkowo艣ci膮 (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 1. Twoje dane osobowe mo偶emy udost臋pnia膰 nast臋puj膮cym kategoriom podmiot贸w:
  1. podwykonawcom, czyli podmiotom, z kt贸rych korzystamy przy ich przetwarzaniu;
  2. partnerom handlowym, kt贸rych oferta uzupe艂nia nasz膮 ofert臋;
 2. Nie przekazujemy Twoich danych poza teren EU/EOG.
 3. Twoje Dane osobowe b臋d膮 przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu zako艅czenia 艣wiadczenia na Twoj膮 rzecz Us艂ug, a tak偶e po up艂ywie tego terminu w celach:
  1. dochodzenia roszcze艅 w zwi膮zku z wykonywaniem umowy;
  2. wykonania obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z przepis贸w prawa, w tym w szczeg贸lno艣ci podatkowych i rachunkowych;
  3. marketingowych do czasu, a偶 zg艂osisz sprzeciw wzgl臋dem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgod臋, lub sami ustalimy, 偶e si臋 zdezaktualizowa艂y.
 4. Podanie danych jest dobrowolne ale ich nie podanie b臋dzie r贸wnoznaczne z brakiem mo偶liwo艣ci 艣wiadczenia Us艂ug na Twoj膮 rzecz, brakiem mo偶liwo艣ci udzielenia odpowiedzi na pytanie, brakiem mo偶liwo艣ci kontaktu oraz brakiem mo偶liwo艣ci otrzymywania informacji o charakterze marketingowym.
  1. Administrator danych osobowych zapewnia, 偶e dane s膮 gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych w艂a艣ciwych dla kraju, w kt贸rym dane s膮 gromadzone.

 

搂2 PRAWA ZWI膭ZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

WA呕NE! Warto pami臋ta膰, 偶e masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, i偶 przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy og贸lnego rozporz膮dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

W zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przys艂uguje Ci prawo:

 1. dost臋pu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
 2. do sprostowania (poprawiania swoich danych);
 3. do usuni臋cia danych

WA呕NE! Je偶eli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, aby艣my przetwarzali Twoje dane, mo偶esz 偶膮da膰 aby艣my je usun臋li.

 1. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

WA呕NE! Mo偶esz za偶膮da膰, aby艣my ograniczyli przetwarzanie danych Twoich danych osobowych wy艂膮cznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tob膮 dzia艂a艅, je偶eli Twoim zdaniem mamy nieprawid艂owe dane na Tw贸j temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, 偶eby艣my je usun臋li, bo s膮 Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze艅; lub na czas wniesionego przez ciebie sprzeciwu wzgl臋dem przetwarzania danych.

 1. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 2. do przenoszenia danych;

WA呕NE! Masz prawo otrzyma膰 od nas dane w ustrukturyzowanym, powszechnie u偶ywanym formacie nadaj膮cym si臋 do odczytu maszynowego. Mo偶esz te偶 zleci膰 nam przes艂anie tych danych bezpo艣rednio innemu podmiotowi.

 1. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 2. prawo do cofni臋cia zgody na przetwarzanie danych osobowych

WA呕NE! W celu realizacji jakiegokolwiek z wy偶ej wymienionych uprawnie艅 jeste艣 proszony o przes艂anie stosownej wiadomo艣ci e-mail na adres Administratora Danych Osobowych. Twoje zg艂oszenie zostanie rozpatrzone niezw艂ocznie.

搂3 ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Podczas korzystania ze Strony Internetowej niekt贸re dane s膮 automatycznie zachowywane na serwerach Us艂ugodawcy dla cel贸w administracji systemu albo dla cel贸w statystycznych b膮d藕 wykonania kopii zapasowych. Powy偶sze dane obejmuj膮:

 • nazw臋 Pa艅stwa dostawcy dost臋pu do Internetu;
 • adres IP;
 • wersj臋 oprogramowania przegl膮darki;
 • system operacyjny komputera;
 • logi systemowe;

搂4 PLIKI COOKIES

 • Strona Internetowa korzysta z plik贸w cookies.
 • Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowi膮 dane informatyczne, w szczeg贸lno艣ci pliki tekstowe, kt贸re przechowywane s膮 w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika Strony Internetowej i przeznaczone s膮 do korzystania z niniejszej Strony Internetowej. Cookies zazwyczaj zawieraj膮 nazw臋 strony internetowej, z kt贸rej pochodz膮, czas przechowywania ich na urz膮dzeniu ko艅cowym oraz unikalny numer.
 • Podmiotem zamieszczaj膮cym na urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika Strony Internetowej pliki cookies oraz uzyskuj膮cym do nich dost臋p jest Us艂ugodawca.
 • Pliki cookies wykorzystywane s膮 w nast臋puj膮cych celach:
  1. Tworzenia statystyk, kt贸re pomagaj膮 zrozumie膰, w jaki spos贸b U偶ytkownicy Strony Internetowej korzystaj膮 ze stron internetowych, co umo偶liwia ulepszanie ich struktury i zawarto艣ci,
  2. utrzymanie sesji U偶ytkownika Strony Internetowej (po zalogowaniu), dzi臋ki kt贸rej U偶ytkownik nie musi na ka偶dej podstronie Strony Internetowej ponownie wpisywa膰 loginu i has艂a,
  3. okre艣lania profilu u偶ytkownika w celu wy艣wietlania mu dopasowanych materia艂贸w w sieciach reklamowych, w szczeg贸lno艣ci sieci Google.
 • W ramach Strony Internetowej stosowane s膮 dwa zasadnicze rodzaje plik贸w cookies: 鈥瀞esyjne鈥 (session cookies) oraz 鈥瀞ta艂e鈥 (persistent cookies). Cookies 鈥瀞esyjne鈥 s膮 plikami tymczasowymi, kt贸re przechowywane s膮 w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wy艂膮czenia oprogramowania (przegl膮darki internetowej). 鈥濻ta艂e鈥 pliki cookies przechowywane s膮 w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika przez czas okre艣lony w parametrach plik贸w cookies lub do czasu ich usuni臋cia przez U偶ytkownika.
 • Oprogramowanie do przegl膮dania stron internetowych (przegl膮darka internetowa) zazwyczaj domy艣lnie dopuszcza przechowywanie plik贸w cookies w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika. U偶ytkownicy Strony Internetowej mog膮 dokona膰 zmiany ustawie艅 w tym zakresie. Przegl膮darka internetowa umo偶liwia usuni臋cie plik贸w cookies. Mo偶liwe jest tak偶e automatyczne blokowanie plik贸w cookies. Szczeg贸艂owe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przegl膮darki internetowej.
 • Ograniczenia stosowania plik贸w cookies mog膮 wp艂yn膮膰 na niekt贸re funkcjonalno艣ci dost臋pne na Stronie Internetowej.
 • Pliki cookies zamieszczane w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika Strony Internetowej i wykorzystywane mog膮 by膰 r贸wnie偶 przez wsp贸艂pracuj膮cych z Us艂ugodawc膮 reklamodawc贸w oraz partner贸w.
 • Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatno艣ci tych firm, aby pozna膰 zasady korzystania z plik贸w cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatno艣ci Google Analytics.
 • Pliki cookie mog膮 by膰 wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczeg贸lno艣ci sie膰 Google, do wy艣wietlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki u偶ytkownik korzysta z Strony Internetowej. W tym celu mog膮 zachowa膰 informacj臋 o 艣cie偶ce nawigacji u偶ytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 • W zakresie informacji o preferencjach u偶ytkownika gromadzonych przez sie膰 reklamow膮 Google u偶ytkownik mo偶e przegl膮da膰 i edytowa膰 informacje wynikaj膮ce z plik贸w cookies przy pomocy narz臋dzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 • Zarz膮dzanie plikami cookies 鈥 jak w praktyce wyra偶a膰 i cofa膰 zgod臋?
  1. Je艣li u偶ytkownik nie chce otrzymywa膰 plik贸w cookies, mo偶e zmieni膰 ustawienia przegl膮darki. Zastrzegamy, 偶e wy艂膮czenie obs艂ugi plik贸w cookies niezb臋dnych dla proces贸w uwierzytelniania, bezpiecze艅stwa, utrzymania preferencji u偶ytkownika mo偶e utrudni膰, a w skrajnych przypadkach mo偶e uniemo偶liwi膰 korzystanie ze stron www
  2. W celu zarz膮dzania ustawieniami cookies wybierz z listy poni偶ej przegl膮dark臋 internetow膮/ system i post臋puj zgodnie z instrukcjami:
 • Internet Explorer – https://support.microsoft.com/pl-pl/kb/196955聽
 • Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
 • Safari – https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=pl_PL
 • Firefox- https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
 • Opera – http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
 • Ka偶dy U偶ytkownik ma prawo kierowa膰 opini臋, uwagi i pytania dotycz膮ce zachowania poufno艣ci informacji oraz polityki prywatno艣ci do Administratora Danych Osobowych. W tym celu nale偶y je kierowa膰 pod adres mailowy: kontakt@webroom.pl

Potrzebujesz nowoczesnej strony www?

Tworz臋 nowoczesne strony internetowe dla firm i instytucji, oparte o system CMS Wordpress z builderem DIVI.聽 Je艣li chcia艂by艣 zam贸wi膰 stron臋 dla swojej firmy w dobrej i przyst臋pnej cenie, zapraszam serdecznie do kontaktu.

jak zam贸wi膰 stron臋 www Wordpress